روکش آلومینیومی چسبدار

روکش آلومینیومی چسبدار

روکش آلومینیومی چسبدار

درباره فویل آلومینیومی چسب دار بیشتر بدانید روکش آلومینیومی چسبدار به شکل رول درابهاد مختلف عرض 1 متروطول 2متر در ضخامت 170میکرون و…دربازار چسب موجودهستند این روکشهای چسبدار را از یک طرف باچسب پوشش داده اند که روی چسب هم با کاغذ روغنی رنگ سفید سیلیکونی پوشانده اند چسبهای آلومینیومی دارای چسبندگی بالایی بر روی سطوح هستند آنها میتوانند با قدرت چسبندگی سطح وسیعی از سطوح را پوشش داده وتامدتها روی همان سطح بماند روکش آلومینیومهای پشت چسبدار در سطوع میتوانند عایق خوبی دربرابر رطوبت وحرارت باشند وحرارت را تا دمای از30تا 130 درجه سانتیگراد تحمل کنند چسبهای آلومینیومی نخداردربرابر تغییرات هوا کیفیت ومقاومت خودرا از دست نمیدهند و به خاطر رنگ زیبای آنها وکاربرد خاص خودشان در بسیاری از صنایع قابل استفاده هستند .

روکش و عایق بندی قطعات خودرو
کاربرد در صنایع ریلی
عایق بندی سطوح
استفاده درلوازم خانگی :روکش گاز،دیواره گاز،دیواره بخاری گازی و…
انواع فومهای حرارتی وبرودتی

امروزه این روکش آلومینیومی چسبدار در سراسر جهان توانسته است طرفداران زیادی را به خود جلب کندزیرا از استحکام بسیار بالاییبرروی سطح از خود نشان میدهند.

ویژگیهای چسب آلومینیومی

از ویژگیهای این چسبها میتوان تحمل بالای آنها دربرابرحرارت وتغییرات هوا است است چسبهای آلومینیومی درمقابل شدت حرارت کیفیت خودرا از دست نمی دهند آنها میتوانند سطح وسیعی ازسطوح را عایق بندی کرده واز نفوذ رطوبت به سطح چسب خورده جلوگیری میکند کاربردچسب آلومینیومی نخدارعایق وروکش خوبی در اجرای پشم شیشه پشم سنگ وآلاستومریک هستند زیرا کیفیت برترو استحکام بالای روکش آلومینیومی باعث شده که کاربرد زیادی از این چسبها در صنایع مختلف شودمانند:

سیستم مخابراتی
برق رسانی
ساخت وساز ساختمان
صنایع خودرو سازی
صنایع الکترونیکی
چسب کاغذی

آموزش استفاده از چسب آلومینیومی نخدار

برای چسباندن ابتدا سطح مورد نظر را تمیز کنید جای چسب نباید چرب یا از قبل چسب داشته باشد سپس خشک کرده ومقدار مناسب از چسب آلومینیومی را برداشته ودرمحلی که قراراست کار کنید بچسبانید چسبها را با درنظرگرفتن شرایط محیطی تهیه کنید چسب روکش آلومینیومی چسبدار پس از استفاده به مدت 12ماه برروی سطح باهمان کیفیت اولیه خود باقی میماند.

چسبهای کاغذی

از چسبهای برای بسته بندی بسیار استفاده می شوند در واقع یکی از پرمصرفترین چسبهای نواری کاغذی است بسیار سبک وباکیفیت هستند امروزه برای بسته بندی در کارتنهای حمل بار در پست وباربری از چسب کاغذی مخصوص بسته بندی استفاده میکنند این چسبها به نوعی امنیت باری دارند زیرا اگر چسب را از روی کارتن یا بسته کسی بدون اطلاع بردارد چسب دوباره قابل استفاده نیست وجای آن روی بار میماند این چسبها را اگر دوبار روی هم زده بشوند محکمتر خواهند شدماده اصلی این چسب کاغذ است وهمین امر باعث سبک بودن آنها می شود برای همین خیلی راحت از نوار میشود آنرا جدا کرد کیفیت در چسبندگی باعث شده که بیشترین کاربرد را در صنعت خودروسازی ،برای پوشاندن قسمتی از ماشین که نمیخواهند رنگ به ماشین پاشیده شود بکار بگیرند.