جناب آقای شهرام طوطیان ، مدیریت محترم سایت Chasbti.COM لطفا نسبت به پرداخت مابقی هزینه طراحی سایت اقدام فرمایید.

متاسفانه بعد از 30 روز هنوز نسبت به تعهدات خود مبنی بر ارائه مستندات ، تصویر، متن، دسته بندی دقیق و گروه بندی اقدام نفرمودید.

بعد از پرداخت هزینه در واتس اپ رسید خود را به شماره ۰۹۲۰۳۷۱۵۳۷۹ ارسال فرمایید.