چسبی که مانع از نابینایی می شود!

چسبی که مانع از نابینایی می شود!

یک نوع چسبی توسط دانشمندان درست شده است که مانع از این می شود که با آسیب دیدن شبکیه چشم فرد نابینا شود.وقتی چشم های فرد آسیب می بیند ژل شیشه ای چشم باید از جدا شدن شبکیه جلوگیری کند اما وقتی این کار را نمی تواند انجام دهد فرد بینایی خود را از دست می دهد.در این شرایط براحتی نمی توان پانسمان را بر روی کره چشم قرار داد به همین علت گروهی از دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا با درست کردن یک نوع چسب چشمی این مشکل را رفع میکنند.

این چسب یک پلیمر با نام pNIPAM که در صورت سرد بودن خالت غیرچسبنده دارد اما وقتی که گرم شود یعنی با گرمانی چشم گرم شود چسبناک و محکم می شود. این چسب را می توان در فاصله انتقال بیمار به بیمارستان به چشم مصدوم زد تا ژل طبیعی چشم مصدوم کار خود را به درستی انجام دهد.

بعد از این کار وقتی بیمار را به بیمارستان می رسانند با یک محلول نمکی سرد پزشکان چسب را به حالت مایع بازمیگرداند تا چسب از چشم بیمار خارج شود.