چسب لوهمن
چسب لوهمن


چسب لوهمن

چسب لوهمن مواد تشکیل دهنده فوم بدون چسب لوهمن روشه با انواع زخم ها سازگار می باشد, طراحی ساختار لایه سطحی پانسمان فوم بدون چسب لوهمن روشه به گونه ای است که مناسب برای تماس با سطح زخم می باشد. پانسمان Suprasorb P حتی پس از جذب مایعات و ترشحات زخم به صورت غیر قابل نفوذ در برابر باکتری ها و آب به طور قابل اطمینانی شکل خود را حفظ می کند. Suprasorb P یک پانسمان قابل برش می باشد که به راحتی می توان از آن استفاده کرد. سوپرازورب پی لوهمن روشه در سه مدل چسبدار، بدون چسب، و ساکروم موجود است، مدل چسبدار سوپرازورب پی دارای یک لبه چسب اضافی و سازگار با پوست است.

چسب لوهمن ویژگی های پانسمان فوم لوهمن روشه:

  • پانسمان فوم (هیدروفیلیک)
  • مناسب جهت استفاده برای زخم های با ترشح متوسط تا زیاد
  • ایده آل جهت و مناسب استفاده برای زخم پای دیابتی و عروقی ( زخم پای دیابتی چیست؟ )
  • خاصیت بالشتکی جهت کاهش فشار از روی زخم
  • قابل برش به اندازه دلخواه