چسب کلیشه

3 کالا

چسب کلیشه محصولی برای برنامه های کاربردی نصب کلیشه طراحی شده است ، به ویژه در مواردی که به چسبندگی بالا نیاز است و کلیشه ها به طور دائمی نصب می شوند.
چسب های دوطرفه مخصوص کلیشه و سیلندر چاپ
با ارتفاق ۴۷ وطول ۲۵ متر و ضخامت های مختلف
از ۳۸۰ میکرون – ۵۰۰ میکرون-۱ میل