چسب دو طرفه کلیشه تزا


چسب های دوطرفه مخصوص کلیشه و سیلندر چاپ
که از نوع فوم مخصوص بوده با ارتفاق ۴۷ وطول ۲۵ متر و ضخامت های مختلف
از ۳۸۰ میکرون الی ۵۰۰ میکرون