چسب آلومینیومی نسوز


یک نوع  فویل چسب دار است که کاربرد های زیادی در صنایع مختلف مانند:

  • صنایع خانگی
  • مخابرات
  • الکترونیک و برق
  • ساختمان
  • خودور سازی
  • لوازم خانگی
  • و…